Κατάκης Χρηματοδότηση
Μακροχρόνια μίσθωση
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
Ασφάλιση αυτοκινήτου
Η απόκτηση νέων μεταφορικών μέσων γίνεται πλέον εύκολη και οικονομική υπόθεση, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την επιχείρησή σας, μέσω της Katakis Leasing!
Σήμερα, 1 στις 3 παραλαβές καινούριων αυτοκινήτων γίνεται με την μέθοδο του leasing, παγκοσμίως.
Η Μακροενοικίαση (Operating Leasing) αυτοκινήτων αποτελεί την πιο σύγχρονη και συμφέρουσα λύση διαχείρισης επιβατικών αυτοκινήτων.

Η Σύμβαση Leasing συνάπτεται μεταξύ μιας εταιρίας Leasing (Εκμισθωτής) και μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία (Μισθωτής) και ορίζει ότι ο Εκμισθωτής, διατηρώντας την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου που επιλέγει ο Μισθωτής, του παραχωρεί τη χρήση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αποπληρώνεται μέσω συμφωνημένου μισθώματος, καταβλητέου σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα, προσφέρεται η επιλογή στο Μισθωτή: - είτε να αγοράσει το αυτοκίνητο στη λήξη της μίσθωσης - είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για συγκεκριμένο χρόνο.

Με άλλα λόγια είναι μία εναλλακτική χρηματοδοτική λύση σε επενδυτικές προτάσεις, εξασφαλίζοντας τη χρήση κάθε είδους αυτοκινήτου στο Mισθωτή, χωρίς ο τελευταίος να χρειαστεί να δανειστεί ή να χρησιμοποιήσει δικά του κεφάλαια για την αγορά του.
Με την υπογραφή της σύμβασης, εκτός από την άμεση παράδοση του αυτοκινήτου στον μισθωτή παρέχεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών όπως χρηματοδότηση, ασφάλεια, συντήρηση, αντικατάσταση και ασφάλιση, με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς

Πλεονεκτήματα της Μακροχρόνιας Μίσθωσης (Operating Leasing) στα Επιβατικά Οχήματα
- Το 100 % των μισθωμάτων μπαίνουν στα έξοδα της επιχείρησης.
- Φορολογική απαλλαγή από τεκμήρια αγοράς.
- Στα μισθώματα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου (service, τέλη κυκλοφορίας ελαστικά, ασφάλιστρα) κατά την διάρκεια της και αναγνωρίζονται ως λειτουργικές δαπάνες.
- Ο Φ.Π.Α. συμψηφίζεται και εκρέει καθ'όλη την διάρκεια της σύμβασης.
- Διατηρείται στο ακέραιο η πιστοληπτική δυνατότητα του μισθωτή
- Για την απόκτηση των εταιρικών αυτοκινήτων δεσμεύονται μικρά κεφάλαια, διευκολύνοντας την κατάρτιση του προϋπολογισμού και των ταμειακών προγραμμάτων.
- Με την λήξη της μισθωτικής περιόδου, η εταιρία σας αποκτά την κυριότητα του αυτοκινήτου έναντι συμβολικού τιμήματος, αποφεύγοντας τις παγιοποιήσεις.
- Δυνατότητα απαλλαγής από το παλιό καταλυτικό σας αυτοκίνητο, συμψηφίζοντας την προσυμφωνημένη αξία του με τα μισθώματα.
- Αποκτάτε καινούργιο Απαλλαγή από το άγχος και τα προβλήματα που δημιουργεί η ιδιοκτησία αυτοκινήτου.
- Έχετε πάντα καινούργιο αυτοκίνητο. Με την λήξη της μίσθωσης μπορείτε να το αντικαταστήσετε.
- Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για την επιχείρηση σας.

Η Katakis Leasing υποστηρίζει την επιχείρηση σας με ολοκληρωμένες & ευέλικτες λύσεις!

- Συμβουλευτική υποστήριξη.
- Μικτή ασφάλιση από μεγάλο ασφαλιστικό όμιλο.
- Συντήρηση σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
- Παράδοση του οχήματος στο χώρο σας.
- Πλήρης οδική βοήθεια.
- Αντικατάσταση του αυτοκίνητου μέσα σε 48 ώρες σε περίπτωση ατυχήματος.
   
SEAT | SAAB | SUZUKI | RENAULT | DACIA | ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ Download Flash Player ::: An ARX.Net S.A. Project ::: Copyright© KatakisCars.gr